tel 721 049 334
biuro@twojpielegniarz.com

Zmiany w organizmie osoby długotrwale leżącej
Wiele schorzeń i urazów, wymusza pozostawanie w pozycji leżącej przez dłuższy czas. Skutkuje to wieloma niekorzystnymi zmianami zachodzącymi w organizmie osoby leżącej. Już po czterodniowym całkowitym unieruchomieniu, pojawiają się niekorzystne jego skutki, do których zaliczyć można wzrost wydalania wapnia i azotu z moczem, co odpowiada początkowej fazie demineralizacji kości oraz zapoczątkowanemu procesowi degradacji włókiem mięśniowych.


Po czternastu dniach poziom wydalania azotu osiąga swoją najwyższą wartość, co wiąże się z utratą ok 2 kg masy mięśniowej. Jest to niestety niejedyny proces degradacyjny toczący się w organizmie osoby leżącej, lecz przykład ten pozwala uświadomić sobie jak istotne są to zmiany, oraz jakie jest tempo rozwoju niekorzystnych zmian w organizmie osoby leżącej. Pełnia obrazu zmian pojawia się zwykle w okresie 4 tygoni przebywania podopiecznego w pozycji leżącej.
14 dni unieruchomienia = utrata ok 2 kg masy mięśniowej
4 tygodnie = pełny obraz zmian degeneracyjnych
Niekorzystny charakter oraz tempo degradacji poszczególnych układów, powodują konieczność ukierunkowania opieki nad pacjentem na jego jak najszybsze uruchomienie, a gdy jest to niemożliwe, wzbogacenie opieki nad chorym o zabiegi zmniejszające niekorzystne skutki unieruchomienia.
Zmiany zachodzące w organizmie w wyniku długotrwałego leżenia:
• Czynnościowe zmiany narządu ruchu
• Zmiany w układzie
o sercowo-naczyniowym
o nerwowym
o trawiennym
o oddechowym
• Zaburzenia gospodarki elektrolitowej
• Spadek metabolizmu

Mając na uwadze niekorzystne zmiany jakie zachodzą w sytuacji długotrwałego pozostawania pacjenta w pozycji leżącej, jesteśmy w stanie przeciwdziałać im, poprzez odpowiednie przygotowanie się do opieki nad osobą chorą. Chcąc zrobić to w sposób profesjonalny i bezpieczny zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 721-049-334 lub za pomocą forlularza na stronie www.twojpielegniarz.com

pielegniarka lublin opieka lublin wizyty domowe lublin odlezyny lublin pielegniarka opieka zastrzyki lublin opatrunki opatrunki lublin