tel 721 049 334
biuro@twojpielegniarz.com

Leczenie ran przewlekłych Lublin, leczenie trudnych ran Lublin
Rany przewlekłe według różnych źródeł dotyczą około 25 % polskiego społeczeństwa(1,2). Stanowi to dość poważny problem opiekuńczy w pielęgnacji pacjenta przez rodzinę i opiekunów w środowisku domowym. Biorąc pod uwagę coraz częstsze występowanie chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca czy otyłość oraz narastającą wielochorobowość pacjentów, problem trudnogojących się ran w najbliższym czasie będzie zdecydowanie narastał. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zmniejszoną możliwość regeneracji ubytków skóry u pacjentów w starszym wieku, problem jakim jest leczenie ran przewlekłych staje się jeszcze bardziej poważny.


Leczenie ran trudnych przewlekłych jest procesem długotrwałym z powodu przyczyny powstawania ran. Do głównych przyczyn pojawienia się ran o charakterze przewlekłym zaliczyć możemy: niewydolność żylną, stanowiącą zdecydowaną większość przyczyn pojawienia się rany przewlekłej, cukrzycę, unieruchomienie pacjenta (opieka nad osobą leżącą), przewlekłą niewydolność tętnicza, choroby nowotworowe, choroby układu limfatycznego czy zaburzenia metaboliczne.
Mechanizm powstawania rany determinuje postępowanie jakie należy wdrożyć w celu osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Holistyczne podejście do pacjenta gwarantuje pozytywne efekty procesu gojenia rany.
W wyniku wielu badań nad metodami leczenia ran przewlekłych, na początku XXI wieku stworzono strategię która ma zastosowanie do dnia dzisiejszego i stanowi punkt wyjścia do wielu koncepcji leczenia ran. Mowa tu o strategii TIME. W praktyce każda litera słowa TIME oznacza konkretne działanie które musi zostać po kolei wdrożone, aby osiągnąć sukces w leczeniu rany przewlekłej, i tak:
• T – opracowanie tkanek (tissue debridement),
• I – kontrolę infekcji i zapalenia (infection and inflammation control),
• M – zapewnienie równowagi wilgoci (moisture balance),
• E – uzdrowienie brzegów rany, pobudzenie naskórkowania (edge, epidermization stimulation).(3)
Postępowanie zgodnie z powyższym schematem jest podstawą leczenia ran przewlekłych lublin.
Pierwsza procedura wymaga doświadczenia i umiejętności które znajdziecie Państwo korzystając z usług leczenia ran twojpielegniarz.com Lublin. Ważne jest aby oczyszczenie rany nastąpiło z dbałością o zachowanie maksymalnie dużej ilości zdrowej tkanki w pobliżu rany. Leczenie ran Lublin odbywa się więc w oparciu o zasadę dokładnego oczyszczenia rany z martwych tkanek z zachowaniem jak największej powierzchni zdrowej skory.
Kolejnym etapem leczenia rany przewlekłej jest kontrola infekcji a tym samym procesów zapalnych w ranie i jej okolicach. Odpowiednia dezynfekcja, zachowanie zasad aseptyki oraz stosowanie jałowych opatrunków specjalistycznych jest gwarantem sukcesu w procesie leczenie ran Lublin twojpielegniarz.com. W swojej praktyce stosuje opatrunki aktywne różnych dostępnych na polskim rynku firm. Wiedza i doświadczenie pozwala na odpowiedni dobór opatrunku do rany w zależności od jej etiologii, rozmiaru i umiejscowienia.
Odpowiednio dobrany opatrunek zapewnia zrównoważoną wilgotność łożyska rany, zapewniając optymalne warunki do jej gojenia. Badania wykazały iż, suche środowisko rany sprzyja powstawaniu martwicy, zaś zbyt wilgotne powoduje zwiększone ryzyko namnażania bakterii. Zatem należy zwrócić uwagę na dobór opatrunku w zależności od cech rany występującej u chorego, w celu zachowania odpowiedniego poziomu wilgotności.
Ostatnim elementem procesu leczenia rany, jest odpowiednia dbałość o brzegi rany. Najbliższa okolica rany stanowi bazę do tworzenia nowych komórek. Brzegi rany to okolica gdzie znajduję się najwięcej nowej, delikatniej tkanki. Zachowanie odpowiednich zasad przy zmianie opatrunku Lublin twojpielegniarz.com, gwarantuje bezpieczeństwo zachowania pozytywnych efektów dotychczasowego leczenia rany.
Reasumując, leczenie ran przewlekłych stanowi wyzwanie w opiece nad pacjentem w środowisku domowym. Ważne jest aby leczenie zostało odpowiednio wcześnie wdrożone i kontynuowane do całkowitego wyleczenia rany. Specjalistyczna opieka i profesjonalne leczenie ran Lublin, stanowi podstawę dla osiągnięcia sukcesu.
Wiedza i doświadczenie w leczeniu ran gwarantuje Państwu Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska Tomasz Chrabota – twojpielegniarz.com
Zapraszam do kontaktu 721 049 334 leczenie ran przewlekłych

1. Jan Fibak: Chirurgia. Warszawa: PZWL, 2010.
2. M. Potempa, P. Jonczyk, M. Janerka, M. Kucharzewski, A. Kawczyk-Krupka. Rany przewlekłe- epidemiologia i czynniki wpływające na proces gojenia. Leczenie ran 2014;11(2): 43-50.
3. Jawień A, Bartoszewicz M, Przondo-Mordarska A i wsp. Wytyczne postępowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem infekcji. Leczenie Ran 2012; 9: 59-75.