tel 721 049 334
biuro@twojpielegniarz.com

W ramach mojej praktyki zajmuje się profesjonalnym wykonywaniem iniekcji (zastrzyków) w domu pacjenta. Dzięki swojemu doświadczeniu zabiegi te wykonuje sprawnie i niemal bezboleśnie. Do najczęściej stosowanych wstrzyknięć należy zaliczyć:

Zastrzyki podskórne
- iniekcja podczas której lek zostaje wprowadzony do tkanki podskórnej. Wchłanianie tak podanego leku przebiega w sposób wydłużony. Najczęściej w ten sposób podawane są: insulina, leki przeciwkrzepliwe, witaminy …

Zastrzyki domięśniowe
- rodzaj iniekcji, w trakcie której lek zostaje podany do jednego z większych mięśni tj. mięsień pośladkowy, czworogłowy uda lub mięsień naramienny. Działanie leku zaczyna się już po około 15 minutach i jest wydłużone w czasie. Tym sposobem podawać można większość leków.

Zastrzyki dożylne
- metoda polegająca na wstrzyknięciu leku bezpośrednio do żyły. Najczęściej nakłucie wykonywane jest w okolicach zgięcia łokciowego oraz grzbietowej części dłoni, ale zastrzyk może być podany do każdej dostępnej żyły. Działanie leku jest niemal natychmiastowe. Znaczna większość leków posiada formę pozwalająca na podanie dożylne.

Kroplówki lublin Puławy

Zabieg polega na podaniu leku bezpośrednio do światła naczynia żylnego. Stosowany jest przede wszystkim w celu uzupełnienia płynów, poprawy gospodarki elektrolitowej, podania leku lub żywienia dożylnego.  Wlew kroplowy, tak zwana kroplówka, wykonywana jest na zlecenie lekarza w warunkach domowych, z zachowaniem wszystkich zasad aseptyki i bezpieczeństwa. Przez cały czas trwania zabiegu jestem obecny przy pacjencie, by dbać o Jego bezpieczeństwo i komfort. Zabieg przeprowadzony jest kompleksowo tzn. obejmuje założenie wenflonu, przygotowanie leku, podłączenie kroplówki, opiekę podczas zabiegu oraz odłączenie kroplówki.

Istotą zabiegu jest wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego przez cewkę moczową. Cewnikowanie wykonywane jest w celu odprowadzenia zalegającego moczu, pobrania jałowego materiału do badania oraz w celu prowadzenia dobowej zbiórki moczu.  Odpowiednio założony cewnik moczowy umożliwia również podanie leku do pęcherza . Zabieg należy do procedur czystych wobec czego powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel. Istnieje możliwość aby pacjent lub członek rodziny wykonał cewnikowanie pęcherza samodzielnie po odpowiednim przeszkoleniu. Z racji pracy w Klinice Nefrologii, wykonanie zabiegu cewnikowania nie stanowi dla mnie trudności. Zabieg wykonuje zarówno u kobiet jak i mężczyzn. Podczas zabiegu odpowiednio dobieram rozmiar i rodzaj cewnika aby maksymalnie zmniejszyć dyskomfort pacjenta.

Wykonanie enemy, czyli wlew doodbytniczy czy też lewatywa, polega na podaniu do końcowego odcinka jelita grubego odpowiedniej ilości substancji czynnej. Stosowane jest przede wszystkim w celu rozluźnienia mas kałowych i oczyszczeniu jelita. Enema wykonywana jest podczas zaparć (w przebiegu choroby, pacjent leżący, po leczeniu szpitalnym), przed i po zabiegach chirurgicznych oraz jako przygotowanie do badań dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Profesjonalne wykonanie zabiegu gwarantuje ulgę dla pacjenta, zmniejszenie dyskomfortu, odpowiednie przygotowanie do badań diagnostycznych oraz zmniejsza ryzyko powikłań po zabiegach. W swojej pracy odpowiednio przygotowuje płyn i dobieram środki pomocnicze tak by maksymalnie zniwelować złe wrażenia u pacjenta a jednocześnie skutecznie wykonać procedurę.

Założenie sondy do karmienia wykonywane jest przypadku kiedy samodzielne jedzenie czy też karmienie chorego staje się niemożliwe. Dzieje się tak gdy u pacjenta pojawiają się objawy takie jak: krztuszenie, dławienie które stwarzają ryzyko zachłyśnięcia, jadłowstręt w przebiegu wielu chorób psychicznych i somatycznych oraz zaburzenia połykania. Założenie sondy daje możliwość podania pokarmu wprost do żołądka. Innym rodzajem sondy stosowanym w żywieniu chorych, jest karmienie przez peg’a. Zgłębnik w tym przypadku wprowadzony jest do żołądka przez powłoki brzuszne w trakcie zabiegu chirurgicznego. Jest to inny rodzaj sondy choć samo karmienie odbywa się w sposób analogiczny. Żywienie pacjenta odbywa się za pomocą strzykawki, odpowiednio przygotowanym posiłkiem w płynnej lub półpłynnej postaci, bądź też z zastosowaniem specjalistycznych preparatów żywieniowych. Karmienie przez zgłębnik pozwala na utrzymanie fizjologicznej pracy układu pokarmowego. Posiadając doświadczenie w stosowaniu żywienia przez sondę nosowo-żołądkową oraz PEG’a, czynność tą wykonuje profesjonalnie a przede wszystkim bezpiecznie dla pacjenta.

Moja firma zajmuje się profesjonalnym pobieraniem krwi oraz innego materiału do badań w domu pacjenta. Materiał do badań pobierany jest w domu pacjenta, w dogodnym czasie bez konieczności stania w kolejkach. Pobrany materiał transportuje do laboratorium a gotowe wyniki dostarczam pacjentowi  tego samego dnia. Usługa świadczona jest w oparciu o aktualną wiedzę medyczną, z zachowaniem zasad aseptyki. Dzięki odpowiednim standardom, pobranie krwi lub innego materiału odbywa się w sposób bezpieczny i jałowy, a co ważne wysoka sprawność manualna niweluje nieprzyjemne doznania pacjenta.

Opatrunek jest zabezpieczeniem rany bądź zmiany skórnej, przed jej mechanicznym uszkodzeniem oraz izolacja jej przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Opatrunek jest wykonywany również w celu zabezpieczenia zaaplikowanego wcześniej leku. Dobrze wykonany opatrunek przyśpiesza gojenie oraz zabezpiecza przez powstaniem niebezpiecznych powikłań.  Opatrunki najprościej podzielić na jałowe i niejałowe, z czego te drugie to jedynie wierzchnia warstwa na ranie. Opatrunek jałowy zaś podzielić możemy na dwie grupy jałowy suchy oraz jałowy z jednoczesną aplikacją składnika aktywnego, wykazującego pożądane dla nas działanie. Tu należy wymienić przede wszystkim opatrunki z jonami srebra, hydrożelowe i hydrokoloidowe. W swojej pracy zawodowej stale wykorzystuje większość dostępnych na rynku opatrunków specjalistycznych. Znajomość zasad ich stosowania pozwala na skuteczne leczenie ran, oparzeń i zmian skórnych.

Odleżyny są ogromnym problemem pacjentów długotrwale leżących, po zabiegach chirurgicznych, oraz osób w podeszłym wieku. Odpowiednia pielęgnacja skóry narażonej na wystąpienie odleżyn pełni tutaj pierwszorzędną rolę. Odpowiednia toaleta skóry jak też jej właściwe zabezpieczenia pozwala uniknąć powstania odleżyn. Gdy pojawią się zmiany odleży nowe, jak najszybciej należy wdrożyć odpowiednie postępowanie, polegające przede wszystkim na zwiększeniu aktywności pacjenta (biernej lub czynnej), stosowaniu odpowiedniej higieny ciała i pościeli oraz zastosowaniu odpowiednich opatrunków na zmiany odleży nowe. Oferuje państwu kompleksowe rozwiązanie problemu odleżyn, obejmujące odpowiednie dla danego pacjenta zabiegi pielęgniarskie, edukacja chorych i ich rodzin oraz pomoc w zaopatrzeniu pacjenta w odpowiednie środki pomocnicze i lecznicze.

U chorych z wyłonioną stomią (gastrostomia, kolostomia, jejunostomia, ileostomia, urostomia), bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja miejsca wyłonienia stomii. Dobrze wykonana zmiana worka stomijnego gwarantuje odpowiedni odpływ treści, zachowanie odpowiedniego stanu skóry wokół stomii oraz pozwala na uniknięcie nieszczelności.  Równie ważna jest tutaj edukacja chorego i rodziny na co w swojej pracy zwracam szczególną uwagę. Jestem w stanie zaproponować Państwu profesjonalne podejście i fachową wiedze podczas wykonywania zabiegu pielęgnacji stomii.